Identifiering

Identifiera dig först genom din webbank som användare i systemet för utlåningsersättningar. Då du har identifierat dig överförs du automatiskt till systemet för utlåningsersättningar.